Opis:

Karty pracy: Present Perfect

- teoria

- 140 przykładów

- 9 stron A4 (wstawianie czasowników w odpowiedniej formie, tworzenie zdań, uzupełnianie luk słowami ‘for’ i ‘since’, tworzenie pytań i krótkich odpowiedzi, podawanie odpowiedzi na pytania ‘What has happened?’ na podstawie obrazków, uzupełnianie luk

- 3 gry bez drukowania

- speaking cards

- klucz odpowiedzi 

- poziom A2+/B1

Format: PDF
Pobierz