Opis:

Powtórka do egzaminu 8-klasisty: część 1  

- różnorodne zadania, przyjemna szata graficzna, 1 część z serii  

klucz odpowiedzi 

E8 - SET #1 zawiera między innymi:

- parafrazy / transformacje ze słowem kluczem

- układanie fragmentów zdań

- uzupełnianie luk

- słowotwórstwo

- many, much, (a) few, (a) little

- rzeczowniki policzlane i niepoliczalne

- przyimki

Format: PDF
Pobierz