Opis:

Mega Paka 8-klasisty

- Gramatyka w tłumaczeniach: 150 zdań

- Transformacje: 56 zdań

- Słownictwo w tłumaczeniach: 112 zdań

- RAZEM: 318 zdań

- klucz odpowiedzi

- Słownictwo w tłumaczeniach: 8 ćwiczeń, a każde zawiera po jednym zdaniu z każdego z 14 tematów

- Gramatyka: 12 zadań na oddzielne zagadnienia oraz jedna strona zadań na wymieszane struktury

(Tenses / Passive voice /Used to / Imperatives / Reported Speech / Adjectives / Countable/Uncountable nouns / Too much/many, enough / Modals / Conditionals / Question tags / Prepositions / MIX)

Format: PDF
Pobierz