Opis:

Chatterbox # 14

Modern Payment Methods: From Cash to Biometrics

- zestaw pytań do dyskusji na temat metod płatności

- tekst na temat płatności tradycyjnych i biometrycznych: ‘From Cash to Biometrics’ (z lukami do uzupełnienia jednym słowem z dwóch podanych)

- link do filmu ‘British supermarket adopts ‘finger vein’ payment’ + zadanie do wykonania

- zestaw pytań do dyskusji na temat metod płatności w przyszłości oraz koncepcji pieniędzy elektronicznych z datą ważności

- klucz odpowiedzi

- poziom B2

Format: PDF
Pobierz