Opis:

Chatterbox # 3
Life Choices & Comfort Zones
- link do minutowego filmu, który należy zatrzymać i poprosić uczniów, aby zgadywali, co zdarzy się za chwilę
- zestaw pytań na temat wychodzenia ze strefy komfortu oraz ważnych decyzji życiowych 
- opis sytuacji 5 osób, które muszą podjąć trudną decyzję, a zadaniem uczniów jest doradzić, co powinno się zrobić na ich miejscu 
- klucz odpowiedzi
- poziom B2

Format: PDF
Pobierz