Opis:

Codzienny angielski (hotel, restaurant, shopping)

KARTY How do you say it in English? podzielone na 3 kategorie tematyczne:

1. Hotel 2 Restauracja. 3 Zakupy.

- 54 zdania do przetłumaczenia

- 90 słów do przetłumaczenia

- zwroty i słownictwa przydatne w sytuacjach z życia codziennego

- klucz odpowiedzi

- poziom A2/B1+

Format: PDF
Pobierz