Opis:

Present Perfect - gra

- karty do gry (do zalaminowania i wielokrotnego używania)

- instrukcja do gry 

Uczniowie pracują w parach lub małych grupach i po kolei zadają pytania w czasie Present Perfect używając dowolnej karteczki z początkiem pytania – tych karteczek można używać wielokrotnie. Uczeń zadający pytanie otrzymuje punkt, gdy osoba odpowiadająca na pytanie użyje karty z odpowiedzią – tych kart można użyć tylko raz.

Format: PDF
Pobierz