Opis:

Present Perfect

- 3 karty pracy A4 (wstawianie czasowników w odpowiedniej formie, tłumaczenia zdań, uzupełnianie luk słowami ‘for’ i ‘since’)

- 2 karty A4 z 28 karteczkami do wyciecia (uzupełnianie luk słowami ‘for’ i ‘since’)

- 110 przykladow

- klucz odpowiedzi

- poziom A2/B1

Format: PDF
Pobierz