Opis:

Angielskie czasy w parach: 300 przykładów

- 10 stron A4 z zadaniami + 10 stron A4 z odpowiedziami 

- KARTY PRACY na czasy:

Present Simple vs. Present Continuous

Present Perfect vs. Past Simple

Past Simple vs. Past Continuous

Present Perfect vs. Present Perfect Continuous

Present Perfect vs. Past Perfect

Past Simple vs. Past Perfect

Future Simple vs. be going to

Future Simple vs. Present Continuous

Future Simple vs. Future Continuous

Future Continuous vs. Future Perfect

klucz odpowiedzi

- poziom A2 – B2

Format: PDF
Pobierz