Opis:

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne 1 (Countable Nouns vs Uncountable Nouns)

- karta pracy A4

- 50 przykładów

- Typy zadań:

1) ustalanie czy rzeczownik jest policzalny czy niepoliczalny

2) tłumaczenia zdań

3) zdania z określeniami typowymi dla policzalnych i niepoliczalnych do wyboru

- klucz odpowiedzi

- poziom A2/A2+

Format: PDF
Pobierz