Opis:

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne 5 / Countable and Uncountable Nouns

- karty pracy 

- tlumaczenia zdań

- rozpoznawanie rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych

- uzupełnianie pytań, na które potem należy odpowiedzieć

klucz odpowiedzi 

poziom A1/B1

Format: PDF
Pobierz