Opis:

Zadanie ćwiczące zamianę zdań ze strony czynnej na stronę bierną.

- zamiana zdań w różnych czasach (Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Future Simple, be going to)

- 24 przykłady

- klucz odpowiedzi.

Poziom: B1+/B2

Format: PDF
Pobierz