Opis:

Present Tenses Pack - teoria & ćwiczenia

- Present Simple

- Present Continuous

- Present Perfect

- Present Perfect Continuous

- karta pracy A4 z teorią

- 2 karty pracy A4: zdania do uzupełnienia odpowiednią formą czasownika w nawiasie

- 2 karty parcy A4: zdania do uzupełnienia jedną z czterech podanych odpowiedzi

- karta pracy: tłumaczenia zdań

- 6 kartek A4 (98 przykładów )

- klucz odpowiedzi

- poziom B1+/B2

Format: PDF
Pobierz