Opis:

Conditionals O,I,II,III / Okresy warunkowe

- wstawianie czasowników w odpowiedniej formie (te same zdania we wszystkich okresach warunkowych dla pokazania różnicy w znaczenu między nimi)

- zdania do tłumaczenia 

- transformacje

- klucz odpowiedzi

- poziom B2 

Format: PDF
Pobierz