Opis:

Matura R. - praca z tekstem SET 1 

'Finding Your Ideal Home: A Guide to Residential Options'

- uzupełnianie tekstu jednym z dwóch podanych słów

- zestaw pytań sprawdzających rozumienie tekstu

- ćwiczenia na słownictwo pojawiające się w tekście

- zestaw pytań do rozmowy

- klucz odpowiedzi 

 

Format: PDF
Pobierz