Opis:

Matura PODSTAWOWA - praca z tekstem set 1

- 3 czytanki

1) ZUMBA test wyboru (multiple-choice questions)

2) THE LATEST ADVANCEMENTS IN TECHNOLOGY zestaw pytań sprawdzających rozumienie tekstu (zadanie otwarte)

3) INDIAN RESTAURANT REVIEW (true/false questions)

- klucz odpowiedzi

Format: PDF
Pobierz