Opis:

Maturalna powtórka LAST MINUTE PART 1

- poziom podstawowy

- tłumaczenia fragmentów zdań

- uzupełnianie luk w tekście (multiple choice)

- uzupełnianie dialogów

- duos

- uzupełnianie luk w tekstach (open cloze)

- słowotwórstwo

- uzupełnianie luk przyimkami

- gramatyka w tłumaczeniach

- 9 zadań = 7 kartek A4

- klucz odpowiedzi

Format: PDF
Pobierz