Opis:

Camping - zestaw

- 20 kart obrazkowych (flashcards) - tent, sleeping bag, torch, rope, backpack, barbecue, caravan, matches, deckchair, campfire, fishing rod, hiking boots, first aid kit, penknife, thermos flask, binoculars, campsite, knfe, compass, canoe

- 20 kart do gry: 'I have ... Who has ...?'

- 40 kart do gry w memory (20 z obrazkami + 20 z podpisami)

- 3 karty do gry w kółko i krzyżyk (TIC TAC TOE)

- Picture Dictation (instrukcja): uczniowie słuchają opisu i dorysowują brakujące elementy do częściowo uzupełnionego obrazka, a na koniec porównują z obrazkiem nauczyciela

- tło do kart

- 29 kartek A4

Format: PDF
Pobierz