Opis:

Parafrazy + TEORIA część 1 z serii

4 karty pracy:

1 Present Perfect vs. Past Simple

(teoria + 10 transformacji)

2 Różne sposoby proponowania

Why don’t we …?, What/How about …?, Let’s …, Shall we/I …?

(teoria + 10 transformacji)

3 Stopniowanie przymiotników, so/such/as…as/ by far

(teoria + 10 transformacji)

4 Parafrazy, które ćwiczą wszystkie zagadnienia z kart pracy nr 1,2 i 3

(20 transformacji)

- klucz odpowiedzi

- idealne do powtórzenia gramatyki do egzaminu 8-klasisty oraz do matury podstawowej

Format: PDF
Pobierz