Polityka prywatności

 1. DANE OSOBOWE

 

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest Prowadzący Serwis.

 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi Użytkownika właściwą do kontaktu jest Daniela MacIsaac Centrum Językowe „VICTORIA” z siedzibą w Gorlicach, ul. Rynek 13/1, 38-300 Gorlice, tel.508 463 809, e-mail: ……………….

 3. Użytkownik podczas rejestracji konta w Serwisie podaje swoje dane osobowe a to login, adres e-mail, a w przypadku dokonywania płatności także imię i nazwisko, adres zamieszkania.

 4. Celem zbierania danych osobowych Użytkownika jest realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa lub realizacja Umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO.

 5. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa lub podmioty, którym dane muszą zostać udostępnione dla realizacji umowy.

 6. Dane osobowe przedstawione w Umowie przekazane będą w celach, o których mowa w ust. 3 powyżej w szczególności wybranemu podmiotowi obsługującemu płatności w Serwisie w przypadku Użytkownika, który korzysta z płatności elektronicznych lub kartą płatniczą.

 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy i rejestracji konta skutkuje brakiem możliwości zawarcia Umowy.

 8. Podanie przez Użytkownika danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wynikających z przepisów prawa lub realizacji umowy. W przypadku niepodania danych, wypełnienie powyższego celu nie będzie możliwe.

 9. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych Użytkownika do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

 10. Dane osobowe Użytkownika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 11. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania celów ustawowych w czasie trwania umowy przez okres 5 lat. Dłuższe przechowywanie danych osobowych może wynikać tylko z przepisów prawa do których były one potrzebne.

 12. Użytkownik posiada następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych;

 2. prawo do sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych;

 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

 4. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 5. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy Użytkownik uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 1. Wszystkie posiadane przez Administratora dane osobowe są zabezpieczone przed niepowołanymi modyfikacjami lub dostępem osób trzecich.

 

 1. POLITYKA COOKIES

 

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka), którymi są informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie).

 2. Pliki cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

 3. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach:

 1. statystycznych;

 2. marketingowych;

 3. zapewnienia prawidłowego działania Serwisu.

 1. Administrator informuje, że w wielu przypadkach przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Każdy Użytkownik ma możliwość konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies co może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu oraz utrudniać dostęp do Serwisu.

 2. Administrator informuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, w szczególności poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej lub wykorzystanie programów służących w tym celu.

 3. Administrator informuje, że pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z Prowadzącym Serwis podmioty w tym operatora szybkich płatności.

 4. Administrator zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających Serwis Administratora, w szczególności w celu diagnozowania problemów technicznych, tworzenia analiz statystycznych, ulepszania Serwisu.

 5. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach jego strony internetowej:

 1. …………………………………………… celem………………………………

 2. …………………………………………… celem………………………………

 3. …………………………………………… celem………………………………

 4. …………………………………………… celem………………………………

 5. …………………………………………… celem………………………………

 1. Korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Serwis.

 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera i obejmuje w szczególności adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.

 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Serwisu i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika stanowiąc wyłącznie materiał pomocniczy do administrowania Serwisem i nie podlegają ujawnieniu nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 4. Administrator informuje, że niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje informacji dotyczących usług lub towarów innych niż Administrator podmiotów, zamieszczonych na stronach Serwisu w innych, w tym komercyjnych, celach.

 5. Administrator ma prawo m.in. do wprowadzania zmian, wycofania, modyfikacji funkcji i właściwości Serwisu i swojej strony internetowej, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do swojej strony internetowej a Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Administratora.