Opis:

Powtórka do egzaminu 8-klasisty: część 4

- różnorodne zadania, przyjemna szata graficzna, 4 część z serii

klucz odpowiedzi

E8 - SET #4 zawiera między innymi:

- parafrazy / transformacje ze słowem kluczem

- reakcje językowe

- uzupełnianie luk / zdań

- czasowniki modalne (must, have to, mustn’t): teoria + ćwiczenia

- tłumaczenia

- ćwiczenia na słownictwo

- praca z tekstem

Format: PDF
Pobierz