• Nazwa produktu

Wszystko

Materiały do nauki języka angielskiego w formie pdf.  

  • urozmaicone i ciekawe ćwiczenia
  • pomoc w przygotowaniu do egzaminu 8-klasisty oraz Matury   
  • podział tematyczny opracowany na podstawie programowej MEN    
  • wygodny sposób na usystematyzowanie wiedzy