Opis:

E8 – fajna gramatyczna powtórka część 1

- szybka powtórka zagadnień gramatycznych na egzaminie 8-klasisty 

4 zestawy (opisane poniżej) – razem 234 przykłady

Zestaw nr 1: Karty pracy - krótkie ćwiczenia na wybrane zagadnienia (142 przykłady) 

- Czasowniki modalne

- Present Simple, Present Continuous

- Present Perfect, Past Simple

- Liczba mnoga

- Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne

- Past Simple, Past Continuous

- Stopniowanie przymiotników

- So, such, enough, too

- Okresy warunkowe: 0 / I

- Would like, like

- Future Simple, be going to

- Strona bierna

Zestaw nr 2: multiple choice activity (40 przykładów: wymieszane zagadnienia z 3 opcjami do uzupełnienia luki)

Zestaw nr 3: gra planszowa + instrukcja + karty + tło dla kart (36 przykładów)

Zestaw nr 4: DOMINO: czasy (16 przykładów)

- klucz odpowiedzi

Format: PDF
Pobierz