• Nazwa produktu

SŁOWNICTWO

Zadania, które ćwiczą słownictwo angielskie to świetny materiał do nauki tego języka potrzebnego na co dzień jak również do zaliczenia egzaminu językowego.

  • podział na kategorie tematyczne
  • przykłady w kontekście z życia codziennego
  • idealne dla przygotowujących się do egzaminów