• Nazwa produktu

GRAMATYKA

Materiały do nauki języka angielskiego w formie pdf.

  • urozmaicone i ciekawe ćwiczenia
  • pomoc w przygotowaniu do egzaminu 8-klasisty oraz Matury
  • podział tematyczny opracowany na podstawie programowej MEN
  • wygodny sposób na usystematyzowanie wiedzy