Opis:

Future Forms

- karta pracy na wstawianie czasownika w odpowiedniej formie przyszłej (25 zdań: Future Simple, Future Continuous, Future Perfect, Future Perfect Continuous)

- karta pracy z pytaniami do dyskusji (14 pytań z czasami przyszłymi + 14 pytań o przyszłość)

- poziom B2/B2+

- klucz odpowiedzi

Format: PDF
Pobierz