Opis:

E8 – fajna gramatyczna powtórka część 2

- 9 kart A4 z teorią

- 4 karty A4 z ćwiczeniami na czasy

- klucz odpowiedzi 

TEORIA:

- Present Simple vs Present Continuous

- Past Simple vs Past Continuous

- Past Simple vs. Present Perfect

- Future Simple vs. be going to

- Czasowniki modalne + have to

- Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne

- Stopniowanie przymiotników

- so, such, enough, too

- Okresy warunkowe: 0, I,II

- Strona bierna

ĆWICZENIA

- Present Simple vs Present Continuous

- Past Simple vs Past Continuous

- Past Simple vs. Present Perfect

- Future Simple vs. be going to

Format: PDF
Pobierz