Opis:

Past Tenses PACK – zestaw ćwiczeń do powtórki czasów przeszłych 

- Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous

- 7 stron A4 

- zadaia typu: wstaw w odpowiedniej formie,wybierz z opcji a/b/c, transformacje, odpowiedz na pytania)

- poziom B2

- klucz odpowiedzi

Format: PDF
Pobierz