Opis:

English Express Angielski inaczej – ćwiczenia w formie kolorowego magazynu – część 1

(dla dorosłych, poziom A2)                                           

Zestaw można wydrukować jako kompletny magazyn lub wykorzystać pojedyncze strony jako oddzielne ćwiczenia.

KARTY PRACY:

- Typical duties / typical working day

- A Day in the Life of an office worker, a vet and a waitress

- Key Qualities for Success in Various Careers (speaking)

- Job adverts

- klucz odpowiedzi

- poziom A2

- idealne dla dorosłych

Format: PDF
Pobierz