Opis:

Translation Practice Pack - gramatyczna powtórka 1/6

- 3 KARTY PRACY: każda po 30 zdań do przetłumaczenia

- razem 90 zdań do przetłumaczenia

KARTA 1 - rzeczowniki policzalne & niepoliczalne

KARTA 2 - stopniowanie przymiotników, as ... as, too, enough

KARTA 3 - konstrukcje czasownikowe (gerunds &infinitives)

- poziom B1

- klucz odpowiedzi

- część 1 z 6

Format: PDF
Pobierz