Opis:

Translation Practice Pack - gramatyczna powtórka 2/6

- 3 KARTY PRACY: każda po 30 zdań do przetłumaczenia

- razem 90 zdań do przetłumaczeni

KARTA 1 - zdania warunkowe 0, I, II

KARTA 2 - strona bierna: Present Simple, Past Simple, Present Perfect, Future Simple

KARTA 3 - czasowniki modalne

- poziom B1

- klucz odpowiedzi

- część 2 z 6

Format: PDF
Pobierz