Opis:

Quick Grammar Revision

- zestaw zadań, które mogą posłużyć do powtórki lub zdiagnozowania, które zagadnienia gramatyczne stwarzają uczniowi kłopoty i powinny być jeszcze ćwiczone

- poziom B2

- klucz odpowiedzi

W zestawie zadania tematyczne:

1) Present Tenses

2) Past Tenses

3) Future Tenses

4) Tenses (Mix)

5) Question tags

6) Passive Voice

7) Reported Speech

8) Have sth done

9) Make sb do sth

10) Modals

11) Conditionals

12) Infinitive/- ing form

13) I wish/If only

14) Zdania do tłumaczenia (Mix)

Format: PDF
Pobierz