Opis:

Past Simple - czasowniki nieregularne

- 35 przykładów + DOMINO

- 15 czasowników (be, buy, do, drink, drive, eat, go, have, know, pay, read, see, take, win, write)

- 15 małych karteczek do wycięcia z podanymi powyżej czasownikami + kilka pustych do wpisania własnych czasowników (uczeń losuje karteczkę i podaje formę przeszłą czasownika)

- tło na drugą stronę małych karteczek

- poziom A2

- klucz odpowiedzi

Format: PDF
Pobierz