Opis:

Matura PODSTAWOWA - praca z tekstem - 3 wiosenne czytanki

- SPRING test wyboru (multiple-choice questions)

- MARCH MADNESS zestaw pytań sprawdzających rozumienie tekstu (zadanie otwarte)

- APRIL IN POLAND (true/false questions)

- klucz odpowiedzi

- poziom B1

Format: PDF
Pobierz