Opis:

Maturalna powtórka , poziom rozszerzony

Zestaw zawiera ćwiczenia idealne do powtórzenia materiału tuz przed egzaminem.

- 58 transformacji

- 25 tłumaczeń fragmentów zdań

- 57 przykładów na słowotwórstwo

- 25 przykładów na uzupełnianie przyimków

- Quick Grammar Revision: czasy gramatyczne, czasowniki modalne, okresy warunkowe, strona bierna, have sth done, make sb do sth, question tags

- poziom: B2

- klucz odpowiedzi

- 17 kartek A4 (w tym 9 kart z zadaniami)

Format: PDF
Pobierz