Opis:

NAUKA I TECHNIKA / Science & Technology – karta pracy

Karty pracy poziom B2 matura rozszerzona, B2 First (FCE)

- zestaw ćwiczeń , które wykonywane regularnie doprowadzą do perfekcji

- słowotwórstwo

- praca z tekstem

- Use of English (mix)

- klucz odpowiedzi

Format: PDF
Pobierz