Opis:

St. Patrick's Day

- quiz plus klucz odpowiedzi:

a) w formie paseczków do wycięcia i losowana

b) w formie karty pracy

- karty obrazkowe do gry memory (36 kart: 18 z obrazkami, 18 z obrazkami i podpisami)

- karty TRUE/FALSE do pracy indywidualnej lub w grupach (uczniowie po wylosowaniu pytania decydują czy zdanie jest prawdziwe czy fałszywe i na znak nauczyciela pokazują odpowiednia kartę)

- tło na druga stronę kart

- klucz odpowiedzi

 

Format: PDF
Pobierz