Opis:

Test Your Word Power część 1/4

- uzupełnianie zdań podanymi słowami

- 160 zdań = 8 kart A4

- klucz odpowiedzi

- poziom A2/B1 (dla klasy 7/8, dla młodzieży i dorosłych)

Część 1 (160 zdań)                      

Człowiek/Dom/Szkoła/Praca

Część 2 (160 zdań)

Żywienie/Zakupy/Podróżowanie/Kultura

Część 3 (160 zdań)

Sport/Zdrowie/Nauka i technika/Świat przyrody

Część 4 (160 zdań)

Życie społeczne + 3 Kart pracy na słownictwo wymieszane tematycznie

RAZEM wszystkie części: 640 zdań

Format: PDF
Pobierz