Opis:

Konwersacje – Making complaints

- ćwiczenia wprowadzające zwroty związane ze składaniem skarg/zażaleń

- role play: składanie skarg/prośby w konkretnych sytuacjach

- speaking cards: karty ćwiczące układanie skargi oraz reakcji na nią

- klucz odpowiedzi

Poziom: B1/B1+

Format: PDF
Pobierz