Opis:

Czasowniki modalne / Modals 

- TEORIA + zadania 

- uzupełnianie luk jedną z podanych form

- wstawianie słów w odpowiedniej formie

- tłumaczenia zdań

- must have, should have, may/might have, can't/couldn't have 

- klucz odpowiedzi

- poziom B2

 

Format: PDF
Pobierz