Opis:

‘Gramatyka w pigułce’ to zestawienie teorii najważniejszych zagadnień gramatycznych testowanych na egzaminach na poziomie B2, które powstało na prośbę uczniów, którzy nie lubią robić notatek, ale chcą mieć łatwy dostęp do czytelnie zebranej wiedzy.

TEMATY: Tenses / Passive Voice / Reported Speech / I wish / If only / Conditionals / Adjectives / Adverbs / Comparison / Countable & Uncountable Nouns / HAVE sth DONE / Question Tags / Modals / Clauses of purpose / The infinitive/-ing form / be/get used to ...ing / It's (about/high) time / had better / would rather / in case / so/such/enough / Inversion

- w zestawie są również 2 karty pracy A4 z transformacjami

- klucz odpowiedzi

- poziom B2

Format: PDF
Pobierz